İLETİŞİM FORMU

Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, İş Altınhas, şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları
uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat ediyor ve izin veriyorum.